آشنایی با جرائم بیمه و مالیات مرتبط با لیست حقوق و دستمزد

آشنایی با جرائم بیمه و مالیات مرتبط با لیست حقوق و دستمزدReviewed by Mwadmin on May 15Rating: 5.0آشنایی با جرائم بیمه و مالیات حقوق و دستمزد

پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد می بایست اطلاعات مربوطه تا پایان ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود اما سئوال اینجاست که عدم ارسال و یا تأخیر در ارسال اطلاعات مربوط به مالیات لیست حقوق  و دستمزد و همچنین تأخیر در پرداخت مبالغ به مبادی مذکور، چه جرائمی را به دنبال خواهد داشت؟

 

جرائم در تأمین اجتماعی

 

۱) جریمه عدم تسلیم یا تأخیر در ارسال لیست به تأمین اجتماعی

در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر در قانون (تا پایان ماه بعد) لیست حقوق و دستمزد کارکنان را به تامین اجتماعی ارسال نکند یا با تأخیر ارسال کند، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد و در یک نوبت نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری خواهد شد.

نکته:

– ارائه لیست حقوق به تأمین اجتماعی از طریق ثبت اطلاعات در نرم افزار List disk انجام می شود.

– درکارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، این مهلت ارسال تا ۲ ماه بعد خواهد بود.

– کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

– چنانچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

– در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.

۲) جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

نکته:

-جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد.

-در خصوص بدهی های مطرح شده در هیأت های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رأی قطعی می باشد.

 -چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می گردد.

 

جرائم در سازمان امور مالیاتی

 

در خصوص ارائه لیست حقوق به سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات بر درآمد حقوق، نظر شما را به موارد زیر به همراه ماده قانون مربوطه جلب می نماییم

۱- بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد، ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

۲- بر اساس تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد ، مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد

۳- بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود

۴- بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

جرائم-عدم-تسلیم-لیست-حقوق

 

 

 5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × پنج =