آشنایی با کسورات حقوق و دستمزد

آشنایی با کسورات حقوق و دستمزدReviewed by Mwadmin on Apr 17Rating: 5.0آشنایی با کسورات حقوق و دستمزد

کسورات حقوق و دستمزد

در مبحث حقوق و دستمزد با سه موضوع مهم حقوق ناخالص، کسورات و حقوق خالص سروکار داریم که در واقع حقوق ناخالص منهای کسورات برابر است با حقوق خالص.

هدف از این یادداشت  اطلاع رسانی به شما است تا بدانید از حقوق ناخالص شما چه مبالغی کسر می شود. کسورات در حقوق و دستمزد دربرگیرنده دو بخش قانونی و توافقی می باشد.

۱) کسورات قانونی

مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان های مربوطه براساس مصوبه های قانونی از حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران کسر و به سازمانهای ذی نفع پرداخت می نماید که به طور کلی شامل مالیات حقوق و دستمزد، حق بیمه تأمین اجتماعی و بدهی کارگر به صندوق اجرا(احکام صادره) است.

  •  ۳۰٪ حقوق ناخالص مشمول پرداخت حق بیمه است که از این ۳۰٪، ۲۳٪ را کارفرما پرداخت می کند و ۷٪ مربوط به بیمه سهم کارگر است که از حقوق کارگر کسر می شود. از ۲۳٪ حق بیمه سهم کارفرما، ۳٪ آن مربوط به بیمه بیکاری است.
  • در مورد مالیات حقوق، برای سال ۱۳۹۷، ماهانه تا سقف ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معاف است و مازاد بر آن تا سه برابر با نرخ ۱۰ درصد، نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر با نرخ ۱۵درصد، نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر با نرخ ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر با نرخ ۳۵ درصد تعیین شده است. همچنین بیمه سهم کارگر هم از مالیات معاف است.
  • در مورد بدهی به صندوق اجرا، مبالغی است که به موجب حکم دادگاه یا مراجع قانونی بابت جریمه یا بدهی کارگر به کارفرما یا اشخاص دیگر باید به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا (حساب واحد اجرای احکام دادگستری) واریز گردد. از این بابت تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را آن هم به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ برای کارکنان نباید از کل مزد کارگر بیشتر شود.

۲)کسورات توافقی

به موجب توافق بین کارفرما و کارگر صورت می پذیرد، مانند اقساط وام، مساعده و بیمه تکمیلی و … .دیدگاهتان را بنویسید

17 − هشت =