اخذ کد اقتصادی جدید

براساس سیاست نظام مالیاتی کشور، دریافت اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان، صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می شود و پیش نیاز آن، تکمیل مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیک و اخذ کد اقتصادی جدید به آدرس www.tax.gov.ir می باشد. سامانه مذکور دارای ۹ جدول شامل اطلاعات اولیه، شعب، اعضا و شرکاء، پرونده ها، اطلاعات مالی، فعالیتی، آدرس، حسابها و مجوزها می باشد.

در واقع مؤدی ضمن اعلام اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به شرکت، می بایست همواره در بروزرسانی آن اقدام و در صورت تغییر در هر یک از موارد مذکور مراتب را از طریق همین سامانه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. به عنوان مثال در صورت تغییر آدرس شرکت، افتتاح حساب بانکی جدید، افزایش و کاهش شرکا و سهامداران  و … باید مراتب در همین سامانه به روز رسانی شود. گفتنی است این سامانه به گونه ای طراحی شده که فرآیندهای مختلف آن دارای کدهایی است که برخی از آنها در زیر ذکر شده و در واقع این کدها وضعیت مراحل ثبت نام را بیان می کنند.

وضعیت ۱۰ :  پیش ثبت نام موقت

وضعیت ۲۵ :  ثبت اطلاعات جهت اعتبارسنجی

وضعیت ۲۷ :  در انتظار اعتبارسنجی پیش ثبت نام

وضعیت ۲۹ :  تائید کلیه اطلاعات پیش ثبت نام

وضعیت ۳۰:  صدور اطلاعات کاربری

وضعیت ۳۱ :  چاپ نامه حاوی اطلاعات کاربری

وضعیت ۳۲:  پست نامه حاوی اطلاعات کاربری

وضعیت ۳۳ :  نقص یا مغایرت اطلاعات ثبت نام

وضعیت ۳۵ :  ثبت نام ناقص

وضعیت ۴۰ :  در انتظار اعتبارسنجی ثبت نام

وضعیت ۴۴ :  در انتظار اعتبارسنجی پرونده مالیاتی

وضعیت ۴۵ :  تائید کلیه اطلاعات ثبت نام

نکته مهم این است که مؤدیان باید همواره انطباق این اطلاعات با وضعیت واقعی شرکت را کنترل کنند تا هنگام رسیدگی با کد اقتصادی شان به مشکلی برنخورند.دیدگاهتان را بنویسید

دو + 11 =