اطلاعیه بانک مرکزی

🔻 قابل توجه بازرگانان محترم

با توجه به سیستمی شدن فرایند رفع تعهد ارزی در بانک‌های عامل، لازم است بازرگانان محترم نسبت به یکپارچگی اطلاعات خود در تمام فرایند واردات اطمینان حاصل نمایند تا در آینده در هنگام رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه نشوند. موارد زیر از مهمترین (و نه تمام) مصادیقی است که می‌بایست مد نظر قرار گیرد

– درج صحیح اطلاعات بانک و شماره ابزار پرداخت در اظهار گمرکی

– یکسان بودن نوع بسته‌بندی کالا در اظهار گمرکی با اطلاعات ثبت سفارش

– پرهیز از تجمیع یا تفکیک ردیف‌های کالای ثبت سفارش در اظهار گمرکی

– یکسان بودن کد تعرفه کالا در اظهار گمرکی با اطلاعات ثبت سفارش

– یکسان بودن تعداد/ مقدار کالا در اظهار منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و اظهار گمرکی

– یکسان بودن اطلاعات کرایه حمل در اظهار منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و اظهار گمرکی

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد فوق، مسئولیت مشکلات احتمالی در زمان رفع تعهد ارزی بر عهده بازرگان خواهد بود.دیدگاهتان را بنویسید

یازده + 7 =