آشنایی با انواع مرخصی بر اساس قانون کار

آشنایی با انواع مرخصی بر اساس قانون کارReviewed by Mwadmin on Apr 28Rating: 5.0آشنایی با انواع مرخصی بر اساس قانون کار

با توجه به اهمیت آشنایی با انواع مرخصی پیشنهاد می شود موارد زیر را مطالعه فرمایید.

۱) مرخصی استحقاقی:

طبق ماده ۶۴ قانون کار میزان استحقاقی سالانه کارگران ۲۶ روز کاری در سال می باشد و ایام تعطیل هفتگی یا تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی واقع می شود جزء این ۲۶ روز محاسبه نمی شود.

۲) استعلاجی:

استعلاجی پس از تائید پزشک معتمد باید به تائید کارفرما برسد و در کارت مرخصی ثبت و در سوابق در پرونده پرسنلی نگهداری شود.

 مرخصی استعلاجی به هر میزان که باشد از کارکرد ماهیانه در گواهی کار کسر و جهت دریافت غرامت ایام بیماری به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می گردد.

سقف استعلاجی چهار ماه است ولی اگر پزشک معتمد و شورای عالی پزشکی تائید کنند و مرخصی به یک سال برسد و بیماری صعب الاعلاج باشد کارگر را بازنشسته می کنند.

 ۳) مرخصی بدون حقوق:

چنانچه کارگر استحقاقی نداشته باشد و از طرفی نیاز به مرخصی داشته باشد مجاز است با موافقت مسئول ذیربط از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و سقف استفاده از در طول سال، یک ماه است.

۴) مرخصی ازدواج و فوت:

مشمول این قانون در مورد ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت و با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه محاسبه می شود.

ضمناً زمان استفاده از این سه روز، موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دائم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمان های دیگر نیست.

۵) مرخصی زایمان:

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ۹ ماه است. حقوق این ایام، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود و کارفرما در لیست وارد می کند.

براساس تبصره ۱، ماده ۷۵ قانون کار پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

۶) مرخصی پاس شیر:

براساس ماده ۶ قانون ترویج تغذیه نوزاد با شیر مادر و نیز حمایت از مادران شیرده، کارگر زن مجاز است برای مدت دو سال، یعنی تا دو سالگی نوزاد روزانه به مدت یک ساعت از مرخصی ساعتی به منظور شیردهی به نوزاد استفاده کند. لازم به ذکر است که این زمان می تواند در ابتدای شروع ساعت کاری و یا در انتهای ساعات کاری در نظر رفته شود. ضمناً برای مادرانی که صاحب فرزندان دو قلو یا چند قلو می باشند روزانه به مدت دو ساعت از مرخصی ساعتی می توانند برخوردار شوند.

۷) مرخصی های استفاده نشده:

براساس ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره کند و اگر شخصی در طول سال از استفاده نکند، می تواند کل مبلغ مربوط به مرخصی خود را از شرکت دریافت نماید، اما اگر بخواهد می تواند ۹ روز آن را ذخیره کند و مابقی آن باید در پایان سال به کارگر پرداخت شود.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری  کلیه کارکنان دولتی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف ۱۵ روز می باشند.

نکات مربوط به استحقاقی:

۱- استفاده از مرخصی برای کارکنان ۵/۲ روز در ماه، ۳۰ روز در سال با احتساب ۴ روز جمعه است.

۲- مرخصی های روزهای پنجشنبه، ۴ ساعت در نظر گرفته می شود.

۳- مرخصی های ساعتی، هر ۸ ساعت یک روز محاسبه می شود.

۴-ذخیره مرخصی بیش از ۹ روز مجاز نیست.

۵- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته است.

۶- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان استحقاقی استفاده نماید.

۷- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست.

۸- در صورت فسق یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی یا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

5 × 2 =