بخشنامه شماره 17665200ص مورخ 9101392در خصوص ارزحاصل از صادرات

بخشنامه شماره 17665200ص مورخ 9101392در خصوص ارزحاصل از صادراتReviewed by Maryam amiri on Aug 1Rating: 4.0بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را را فراهم نماید.

بخشنامه شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰ص مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲در خصوص ارزحاصل از صادرات

۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را را فراهم نماید.

۲-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت،معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم ،تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

۳-ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور میباشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف-انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادر کننده و یا اشخاص دیگر.

ب-پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک ها.

پ-فروش ارز حاصل به بانک ها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها.

۴-بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف)تا (ت)بند(۳) اقدام نماید .7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

17 + هشت =