بخشنامه شماره 200/93/126 مورخ 1393/11/12

بخشنامه شماره 200/93/126 مورخ 1393/11/12Reviewed by Maryam amiri on Aug 1Rating: 4.0

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۲۶مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود با توجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت های مالیاتی استفاده کرده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م.شامل سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نمیباشد. بدیهی است که در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی مالیات پرداخت شده باشد حکم تبصره ماده ۱۸۰ق.م.م.جاری میباشد.

 دیدگاهتان را بنویسید

یک × پنج =