تاريخ تعلق ماليات بر ارزش افزوده

تاريخ تعلق ماليات بر ارزش افزودهReviewed by Mwadmin on Jun 24Rating: 5.0تاريخ تعلق ماليات بر ارزش افزوده

یکی از موارد بسیار مهم، زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در واقع اگر زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده را ندانیم همواره یک اظهارنامه نادرست را ارائه خواهیم کرد. لذا در اینجا به ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره می کنیم چرا که این ماده به صراحت تاريخ تعلق ماليات بر ارزش افزوده را تشریح نموده است:

بر اساس مفاد ماده قانون مذکور، تاریخ تعلق در زمینه عرضه کالا، ارائه خدمات، صادرات و واردات به شرح زیر می باشد:

الف)  در مورد عرضه كالا:

  • تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
  • در موارد مذكور در تبصره ماده۴ اين قانون (در مورد کالاهایی که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود)، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
  • در مورد معاملات موضوع ماده ۹ اين قانون، تاريخ معاوضه.

ب)  در مورد ارائه خدمات:

۱- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛

۲- در مورد معاملات موضوع ماده ۹ اين قانون، تاريخ معاوضه.

ج)  در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازاء.

تبصره:

در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات بر ارزش افزوده ، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي باشد.دیدگاهتان را بنویسید

10 + پانزده =