درخواست استرداد

درخواست استردادReviewed by Mwadmin on Jun 25Rating: 4.5درخواست استرداد مالیات پرداخت شده

در مواردی همچون اشتباه در محاسبه مالیات، ممکن است مالیات اضافی توسط اداره امور مالیاتی دریافت گردد که در این گونه موارد چنانچه بر اساس مدارک مستند مودی موضوع را اثبات و درخواست استرداد مالیات پرداخت شده اضافی را داشته باشد، اداره امور مالیاتی موظف است وجه مورد اشاره را ظرف یک ماه به مودی پرداخت نماید.

ضمناً ممکن است اداره امور مالیاتی درخواست استرداد را قابل قبول نداند لذا به این نکته توجه داشته باشید که پس از اعلام نظر اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم قبول استرداد، مودی مالیاتی (متقاضی استرداد) فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام نظر فرصت خواهد داشت تا از هیأت حل‌ اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و در صورتیکه هیأت مذکور رأی به استرداد بدهد، اداره امور مالیاتی موظف است خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱٫۵ %) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد را به مودی پرداخت نماید. حال که موضوع شفاف شد به منظور آشنایی بیشتر لازم است به مواد قانونی مربوطه در این خصوص اشاره شود:

طبق ماده ۲۴۲ ؛ اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره  مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱ %) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌ های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

 

و طبق ماده۲۴۳ ؛ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل‌ اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت‌ صدور رأی به درخواست استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر مادة ( ۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشید که پس از اعلام نظر اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم قبول استرداد، مودی مالیاتی (متقاضی استرداد) فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام نظر فرصت اعتراض خواهد داشت .پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای، با توجه به قطعی بودن رای صادره، فقط می توان در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، نزد شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود .

ماده۲۵۱: مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.دیدگاهتان را بنویسید

4 + دوازده =