موارد عدم مشمول دستورالعمل اجرائی ماده 169

موارد عدم مشمول دستورالعمل اجرائی ماده 169Reviewed by Mwadmin on Apr 22Rating: 5.0موارد عدم مشمول دستورالعمل اجرائی ماده 169

بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷/۲۰۰ مورخه ۹۲/۱۲/۲۷ با موضوع موارد عدم مشمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

براساس بخشنامه مذکور موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نمی باشد:

۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

۳- سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی

۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.

۵- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

۶- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

۷- کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض

۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه، خسارات، انواع عوارض و مالیات ارزش افزوده (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم.

۱۰- براساس دستورالعمل های مذکور، بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط، مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشند.

۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم.

۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونماه های پرداختی.

۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم برای متعاملین.دیدگاهتان را بنویسید

15 − دو =