مدیرکل امورمالیاتی استان همدان : مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور

مدیرکل امورمالیاتی استان همدان بر اهمیت و نقش بی بدیل مالیات در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد دلشادی، مدیرکل امورمالیاتی استان همدان گفت: یکی ازمهمترین اهداف وصول مالیات، کاهش شکاف موجود بین درآمدهای طبقات ثروتمند و فقیر است.

وی با بیان اینکه اصولا توسعه به معنای افزایش رفاه اجتماعی برای همه افراد کشور است، خاطر نشان کرد: تکیه بر اقتصاد داخلی، ایجاد ثروت، کارآفرینی، تولید و اشتغال باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، و نیز متقابلا، افزایش درآمدهای مالیاتی موجب بهبود شاخص های مذکور می شود، ودر نهایت منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور می گردد.

محمد دلشادی در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور است و نقش ما به عنوان متولیان امرمالیات در این رابطه بسیار مهم و حساس است.
مدیر کل امورمالیاتی استان همدان در ادامه در خصوص اهمیت پرداخت مالیات نیز نکاتی را مورد اشاره قرار دادو افزود: پرداخت مالیات یکی از معیارهای اصلی توسعه بشمار می رود ودر هرکشور که مردم در پرداخت مالیات مشارکت بالایی داشته باشند شاهد رشد و توسعه یافتگی آن کشور هستیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پرداخت مالیات یکی از منابع عمده کسب درآمد دولت نیز بشمار می رود و بدون شک با افزایش درآمدهای مالیاتی خدمات دولت در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و بهداشتی و… به صورت چشمگیری ارتقاء و بهبود خواهد یافت.

تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹دیدگاهتان را بنویسید

سیزده − یازده =