مدیرکل امورمالیاتی خوزستان: آموزش، از ابزارهای تحقق درآمدهای مالیاتی است

مدیرکل امورمالیاتی خوزستان، آموزش را یکی از ابزارهای تحقق درآمدهای مالیاتی دانست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هاشمی، مدیرکل امورمالیاتی خوزستان گفت: به میزانی که تغییر در سامانه ها ایجاد شده تغییر در رفتار سازمانی بوجود نیامده و آموزش حرفه ای و تخصصی نیازها را پاسخ می دهد و رویکرد فکری ما در آموزش بهینه نیروی انسانی است و همکاران این اداره کل علاقه و انگیزه زیادی دارند تا از بخش سنتی به بخش الکترونیک بروند که با عملیاتی شدن کامل طرح جامع مالیاتی در کشور شاهد تغییرات خوبی در بحث نرم افزارها و IT خواهیم بود.

وی افزود: برای حل مشکلات سامانه ای در طرح جامع مالیاتی کارهای خیلی خوبی در کشور انجام شده است و تمام توان و همت خود را برای اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور بکار بسته ایم و این طرح ابزاری است برای تحقق درآمدهای مالیاتی، که کاهش هزینه ها،تکریم مودیان ،سیستمی شدن امور یکپارچه مالیاتی، تسهیل در پاسخگوئی به مودیان ورضایتمندی ارباب رجوع را در بر دارد.

هاشمی گفت: امروزه تفکر سیستمی را باید جایگزین تفکر کاغذی نماییم و به همان میزانی که سیستم بالغ می شود افکار کارکنان نیز باید بالغ شود و باید با یک تعامل و مشارکت حداکثری بتوانیم کارها را پیش ببریم و در سازمان امور مالیاتی کشور باید سیستمهایی داشته باشیم که بار نشوند، یارشوند.

تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۰۱/۰۷دیدگاهتان را بنویسید

پنج × سه =