مهمترین نکات در خصوص مالیات اجاره

مهمترین نکات در خصوص مالیات اجارهReviewed by Mwadmin on May 5Rating: 5.0مهمترین نکات در خصوص مالیات اجاره

در خصوص مالیات اجاره چه نکاتی باید رعایت شود

– براساس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، مالیات اجاره تا پایان ماه بعد از پرداخت اجاره قابل پرداخت می باشد لذا در مواردی که اجاره به صورت ماهیانه پرداخت نمی شود، الزامی به پرداخت مالیات اجاره به صورت ماهیانه وجود ندارد. به عبارتی می توانید سند احتساب هزینه اجاره را به صورت ماهیانه ثبت کنید ولی لحاظ نمودن مالیات اجاره را به زمان پرداخت اجاره موکول نمائید.

– در مورد املاکی که با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد مالک محسوب و مشمول مالیات اجاره می شود، یعنی اگر اجاره ملکی با اثاثه و ماشین آلات سالانه ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد در صورتیکه اجاره ملک مورد اجاره به تنهایی ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد، چون مستأجر ملک را با اثاثه و ماشین آلات اجاره نموده، می بایست مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را مبنای محاسبه مالیات اجاره قرار دهد.

– مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تقویم محسوب می گردد.

– هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتیکه عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه ارزیابی و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

– طبق محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستقل محسوب می شود.

مالیات اجاره مالیات بردرآمد

مالیات بر درآمد اجاره منزل ملکی و محل سکونت

– محل سکونت پدر، مادر، همسر یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک مثبته ثابت گردد که اجاره پرداخت می گردد. در صورتیکه چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. چنانچه برای هر یک از افراد ذکر شده بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد، فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر برخوردار خواهد بود.

– چنانچه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون در نظر گرفتن اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک به او داده شود، در مدتی که محل سکونت فروشنده باشد حداکثر تا شش ماه غیراجاری تلقی می گردد.

– مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد(۱۰۰٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشند.

– درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد و این معافیت فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که کابری مسکونی داشته و در عمل هم برای سکونت از آن استفاده می شود. اگر زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حدنصاب های تعیین شده باشد، درآمد حاصل از مازاد حد نصاب های مذکور مشمول مالیات خواهد بود. به عبارتی اگر مالکی دارای یک واحد با زیربنای مفید ۲۰۰ مترمربع در تهران باشد، تا ۱۵۰ مترمربع معاف و ۵۰ مترمربع مشمول می باشد و برای محاسبه می بایست ابتدا درآمد مشمول مالیات هر مترمربع را محاسبه و نسبت به ۵۰ مترمربع، درآمد مشمول مالیات محاسبه شود.

– در مورد املاک مشاعی، معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد.

– در مواردی که مالک دارای چندین ملک باشد، می تواند به انتخاب خود، مجموعاً تا میزان حدنصاب های تعیین شده از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار شود.

– در مورد شخص حقیقی که هیچ­گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مالیات بر درآمد اجاره مشمول مالیات می باشد. لازم به ذکر است حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی، جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی، درآمد تلقی نخواهد شد. ضمناً اگر مشخص شود اظهارات مؤدی در مورد نداشتن درآمد دیگری جز املاک، خلاف واقع باشد، مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

– درآمد اجاره براساس قرارداد رسمی یا عادی بنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

– هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید، درآمد مشمول مالیات، مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی خواهد شد.

 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر ۲۵٪ بابت هزینه ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به ملک مورد اجاره.

– مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقیقی براساس نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م می باشد که با اعمال این نرخ ها به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هر سال مشخص می شود.

– مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقوقی براساس نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م (۲۵٪) می باشد که با اعمال این نرخ به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هرسال مشخص خواهدشد.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره

– محاسبه مالیات بر درآمد اجاره با توجه به نوع شخصیت مالک(حقیقی یا حقوقی) تعیین می شود:

                                                                     (۱) 

 ۷۵٪ × (هزینه های انجام شده از سوی مستأجر + کل مال الاجاره دریافتی) = درآمد مشمول مالیات اجاره

                                                                     (۲) ⇒

(۱) اشخاص حقیقی براساس نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م

(۲) اشخاص حقوقی براساس نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م

 

– براساس بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۲۷/۰۷/۸۴ ، چون مأخذ مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م مال الاجاره های پرداختی می باشد لذا در رهن، مرتهن تکلیفی نسبت به محاسبه و کسر مالیات ندارد.

– براساس رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مستأجرین ملک مورد استفاده به صورت اجاره دست دوم که از غیر مالک اجاره گردیده است مکلف به اجرای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م نمی باشند.

– چنانچه اجاره املاک ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود، موعد پرداخت مالیات اجاره تا پایان ماه بعد پرداخت می باشد یعنی به ترتیب ۱۲ مرتبه، ۴ مرتبه، ۳ مرتبه و یک مرتبه در سال باید انجام شود.دیدگاهتان را بنویسید

4 × دو =