پیشنهادهای ویژه به کارفرمایان

پس از سالها مراوده با کارفرمایان در صنوف مختلف، باید بگوئیم کارفرمایان از لحاظ دغدغه های مالی دارای نقاط مشترک فراوانی با یکدیگر می باشند. در هر شرکتی مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرائی در مقابل تصمیماتی که می گیرد مسئول است چرا که در صورت تصمیم گیری اشتباه عواقب سوء آن، مجموعه تحت مدیریت او را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعی است که داشتن چنین مسئولیتی می تواند بسیار استرس زا باشد. از طرفی می دانیم که نیروی انسانی ایده آل و کارآمد می تواند از عوامل مهم موفقیت هر مدیر و مجموعه ای باشد و در این میان یکی از حیطه های حساس، تیم حسابداری و امور مالی می باشد که به عنوان یک اهرم قدرتمند می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف مدیریت داشته باشد اما انتخاب نیروی انسانی مجرب و متعهد و تشکیل تیم حسابداری و امور مالی کارآمد همواره از دغدغه های مدیران بوده و می بینیم که کارفرمایان این انتخاب را با موشکافی و دقت خاصی انجام می دهند.

بسیاری از کارفرمایان برای یافتن بهترین گزینه مجبورند با شرکت ها و افراد زیادی مصاحبه کرده و با در نظر گرفتن جمیع جوانب از جمله سابقه کاری، کیفیت انجام خدمات، قیمت و… نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند و بنا بر اظهارات، این امر بسیار زمان بر و در مواقعی پر هزینه خواهد بود و تضمینی هم برای انتخاب بهترین گزینه وجود ندارد. از اینرو قصد داریم در کنار شما راه را برای این انتخاب کوتاه کنیم لذا به آگاهی می رساند یکی از خدمات این مؤسسه اجرای مناقصه انجام خدمات با حضور شرکت های معتبر حسابداری و حسابرسی است و به این صورت کارفرمایان محترم می توانند در یک زمان، تعهدات، قیمت و سایر موارد اعلامی چندین شرکت را بررسی نموده و نسبت به عقد قرارداد با شرکت موردنظر اقدام نمایند.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.