آخرین بخشنامه ها

تاریخ شماره بخشنامه عنوان بخشنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۲۰۰/۹۷/۴/ص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۰۰/۹۷/۲۶/ص ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۶ مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ /ص مورخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۱
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۰۰/۹۷/۲۴ ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۱۰۵۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱۶ دستور العمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ راجع به هزینه های برگشتی
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۲۰۰/۹۷/۲۱/ص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۳۹۷/۰۱/۲۷  ۲۶۰/۹۷/۵ پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۲۳۰/۹۷/۳ ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۳۲۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ مبنی بر عدم ابطال ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۲۰۰/۹۷/۲ تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۲۳۶۴ بخشنامه دستمزد سال ۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۲۰۰/۹۷/۱ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰۰/۹۶/۱۷۹ ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰۰/۹۶/۱۷۴ ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰۰/۹۶/۱۷۳ اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۲۰۰/۹۶/۱۷۲ پذیرش پرداخت­های انجام­ شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۰۰/۹۶/۱۷۰ تسری مفاد بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۲۳۰/۵۳۶۴۳/د تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۲۶۰/۹۶/۱۶۴ ابلاغ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۰۰/۹۶/۱۶۱ الحاق ماده ۱۴ به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۲۰۰/۹۶/۱۵۹ رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­التفاوت آن
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۲۰۰/۹۶/۱۵۳ ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۲۰۰/۹۶/۱۵۲ نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۲۰۰/۹۶/۱۴۹ برنامه عملیاتی کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی در سال ۱۳۹۶ ( کد فعالیت ۹۶۱۰۰۷)
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۲۰۰/۹۶/۱۴۸ ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۲۳۰/۹۶/۱۴۷ تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۳۰/۹۶/۱۴۵ ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۹  ۲۰۰/۹۶/۱۴۴ امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های ۱ و ۲ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۷   ۲۰۰/۹۶/۱۴۲  ابلاغ نظریه شماره ۴۷۶۹۱/۳۲۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ در خصوص بند (۸) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۲۶۰/۹۶/۱۳۹   ابلاغ دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲/۲۶۷/ص مورخ ۳/۰۵/۱۳۹۱ دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۲۶۰/۹۶/۱۳۷   اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۲۳۰/۹۶/۱۳۶   ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹  ۲۳۰/۹۶/۱۳۴   ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۲۳۰/۹۶/۱۳۲   عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۰۰/۹۶/۱۳۱   اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۹  ۲۶۰/۹۶/۱۳۰  ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۹  ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بند‌های «۲» و «۴» ماده (۲۲) به صورتحساب‌های صادره
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۲۶۰/۹۶/۱۲۷  ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۲۶۰/۵۶۵۶/د نصب سامانه صندوق فروش
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۲۰۰/۹۶/۱۲۵  درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۲۰۰/۹۶/۱۲۳  نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴)
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۲۰۰/۱۴۳۲۵  برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۲۳۰/۹۶/۱۱۹ ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ در خصوص بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و …
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۲۳۰/۹۶/۱۱۸ تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۲۰۰/۹۶/۱۱۷  تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۶ تبصره (۳) ماده ( ۱۰) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۹ ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۵) ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
   ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۲۶۰/۹۶/۱۱۵  تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا
   ۱۳۹۶/۰۸/۱۳  ۲۰۰/۹۶/۱۱۴   ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۷  ۲۳۰/۹۶/۱۱۳   تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰  ۲۰۰/۹۶/۱۱۱  عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
   ۱۳۹۶/۰۷/۲۹  ۲۰۰/۹۶/۱۱۰ پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در صورت نقض اطلاعات صورتحساب موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات به شماره ۱۷۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳
   ۱۳۹۶/۰۷/۲۹  ۲۶۰/۹۶/۱۰۸  معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
   ۱۳۹۶/۰۷/۲۹  ۲۰۰/۹۶/۱۰۷ ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۵ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
   ۱۳۹۶/۰۷/۲۲  ۲۰۰/۹۶/۱۰۶ معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۲  ۲۰۰/۹۶/۱۰۲ ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه ماده (۱۵) آئین نامه مذکور
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۰  ۲۰۰/۹۶/۹۹ پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۰  ۲۰۰/۹۶/۹۸ ابلاغ دستورالعمل “ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم”
   ۱۳۹۶/۰۷/۰۳  ۲۰۰/۹۶/۹۷ ابلاغ دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹سازمان امور مالیاتی کشور
   ۱۳۹۶/۰۷/۰۳  ۲۰۰/۹۶/۹۶ تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی
   ۱۳۹۶/۰۶/۲۹  ۲۳۰/۹۶/۹۵ اصلاح ماده (۵) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴
   ۱۳۹۶/۰۶/۲۶  ۲۳۰/۹۶/۹۴  ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرح­شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم
   ۱۳۹۶/۰۶/۲۶  ۲۳۰/۹۶/۹۳ ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
   ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  ۲۰۰/۹۷۳۰ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۴  ۲۰۰/۹۶/۹۲ ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ در خصوص ابطال بند ۵-۱ بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

 دیدگاهتان را بنویسید

هجده − پانزده =