آیا جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت وام قابل قبول است یا خیر؟

آیا جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت وام قابل قبول است یا خیر؟Reviewed by Mwadmin on Sep 15Rating: 4.0

آیا جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت وام قابل قبول است یا خیر؟

 

سئوال این است که اگر مبلغی بابت تأخیر در پرداخت وام پرداخت شود، این مبالغ جزو هزینه های قابل قبول هستند یا خیر؟

در این خصوص لازم است به رأی شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی اشاره کنیم که
بر اساس آن، این گونه مبالغ را جزو هزینه های قابل قبول شناخته ولی جریمه پرداختی به دولت و شهرداری ها را جزو هزینه های قابل قبول نمی داند. به منظور بهره برداری بیشتر، در زیر متن رأی مورد اشاره ذکر گردیده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره :۱۲۳۵۶/۴/۳۰

تاریخ :۲۹/۱۰/۱۳۷۱

پیوست:

” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی

گزارش شماره ۲۳۱۲- ۵/۳۰- ۹/۸/۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند ۷ ماده ۱۴۸از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.

 محمدتقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر – مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  رضا زنگنه.

 

 دیدگاهتان را بنویسید

2 + هشت =